Cách sửa 120 mã lỗi điều hòa daikin cùng chuyên gia App Ong Thợ

Dưới đây là danh sách 120 mã lỗi của điều hòa Daikin, cùng với nguyên nhân và cách khắc phục cho từng mã lỗi:

https://appongtho.vn/ma-loi-dieu-hoa-daikin

Cách sửa 120 mã lỗi điều hòa daikin cùng chuyên gia App Ong Thợ

Cách sửa 120 mã lỗi điều hòa daikin cùng chuyên gia App Ong Thợ

 1. A0:
  • Nguyên nhân: Lỗi cảm biến nhiệt độ.
  • Cách khắc phục: Kiểm tra và thay thế cảm biến nhiệt độ nếu cần.
 2. A1:
  • Nguyên nhân: Lỗi cảm biến nhiệt độ của máy nén.
  • Cách khắc phục: Kiểm tra và thay thế cảm biến nhiệt độ máy nén nếu cần.
 3. A3:
  • Nguyên nhân: Lỗi dòng điện cho máy nén.
  • Cách khắc phục: Kiểm tra nguồn điện và dây dẫn, sửa chữa hoặc thay thế bộ nguồn nếu cần.
 4. A5:
  • Nguyên nhân: Lỗi cảm biến nhiệt độ của ống dẫn khí.
  • Cách khắc phục: Kiểm tra và thay thế cảm biến nhiệt độ của ống dẫn khí nếu cần.
 5. A6:
  • Nguyên nhân: Lỗi quạt tản nhiệt.
  • Cách khắc phục: Kiểm tra và thay thế quạt tản nhiệt nếu cần.
 6. A7:
  • Nguyên nhân: Lỗi quạt đầu vào.
  • Cách khắc phục: Kiểm tra và thay thế quạt đầu vào nếu cần.
 7. A8:
  • Nguyên nhân: Lỗi quạt đầu ra.
  • Cách khắc phục: Kiểm tra và thay thế quạt đầu ra nếu cần.
 8. A9:
  • Nguyên nhân: Lỗi cảm biến độ ẩm.
  • Cách khắc phục: Kiểm tra và thay thế cảm biến độ ẩm nếu cần.
 9. E0:
  • Nguyên nhân: Lỗi bộ lọc không khí.
  • Cách khắc phục: Kiểm tra và làm sạch hoặc thay thế bộ lọc không khí nếu cần.
 10. E1:
  • Nguyên nhân: Lỗi dàn nóng bị quá tải.
  • Cách khắc phục: Kiểm tra và sửa chữa dàn nóng hoặc làm mát hợp lý.
 11. L3:
  • Nguyên nhân: Lỗi chế độ ngưng hoạt động.
  • Cách khắc phục: Kiểm tra và điều chỉnh chế độ hoạt động của máy.
 12. U1:
  • Nguyên nhân: Lỗi cảm biến áp suất không đúng.
  • Cách khắc phục: Kiểm tra và thay thế cảm biến áp suất nếu cần.
 13. U2:
  • Nguyên nhân: Lỗi cảm biến nhiệt độ không đúng.
  • Cách khắc phục: Kiểm tra và thay thế cảm biến nhiệt độ nếu cần.
 14. U4:
  • Nguyên nhân: Lỗi bộ điều khiển.
  • Cách khắc phục: Kiểm tra và sửa chữa hoặc thay thế bộ điều khiển nếu cần.
 15. U5:
  • Nguyên nhân: Lỗi bộ cảm biến.
  • Cách khắc phục: Kiểm tra và sửa chữa hoặc thay thế bộ cảm biến nếu cần.
 16. U7:
  • Nguyên nhân: Lỗi quạt ngoài đơn vị.
  • Cách khắc phục: Kiểm tra và sửa chữa hoặc thay thế quạt ngoài đơn vị nếu cần.
 17. U9:
  • Nguyên nhân: Lỗi cảm biến quá nhiệt.
  • Cách khắc phục: Kiểm tra và thay thế cảm biến nhiệt độ nếu cần.
 18. UH:
  • Nguyên nhân: Lỗi đơn vị dàn nóng.
  • Cách khắc phục: Kiểm tra và sửa chữa hoặc thay thế đơn vị dàn nóng nếu cần.
 19. UK:
  • Nguyên nhân: Lỗi đơn vị dàn lạnh.
  • Cách khắc phục: Kiểm tra và sửa chữa hoặc thay thế đơn vị dàn lạnh nếu cần.
 20. UH3:
  • Nguyên nhân: Lỗi quá tải cho đơn vị dàn nóng.
  • Cách khắc phục: Kiểm tra và điều chỉnh tải công suất hoặc làm mát dàn nóng.
 21. E3:
  • Nguyên nhân: Lỗi quá tải cho đơn vị nóng.
  • Cách khắc phục: Kiểm tra và điều chỉnh tải công suất hoặc làm mát dàn nóng.
 22. E4:
  • Nguyên nhân: Lỗi cảm biến áp suất không đúng.
  • Cách khắc phục: Kiểm tra và thay thế cảm biến áp suất nếu cần.
 23. E5:
  • Nguyên nhân: Lỗi quá tải cho đơn vị lạnh.
  • Cách khắc phục: Kiểm tra và điều chỉnh tải công suất hoặc làm mát dàn lạnh.
 24. E6:
  • Nguyên nhân: Lỗi cảm biến nhiệt độ dàn lạnh.
  • Cách khắc phục: Kiểm tra và thay thế cảm biến nhiệt độ dàn lạnh nếu cần.
 25. E7:
  • Nguyên nhân: Lỗi mạch điều khiển cảm biến.
  • Cách khắc phục: Kiểm tra và sửa chữa mạch điều khiển cảm biến nếu cần.
 26. H3:
  • Nguyên nhân: Lỗi van 3 chiều.
  • Cách khắc phục: Kiểm tra và sửa chữa hoặc thay thế van 3 chiều nếu cần.
 27. H4:
  • Nguyên nhân: Lỗi van 4 chiều.
  • Cách khắc phục: Kiểm tra và sửa chữa hoặc thay thế van 4 chiều nếu cần.
 28. H6:
  • Nguyên nhân: Lỗi van 2 chiều.
  • Cách khắc phục: Kiểm tra và sửa chữa hoặc thay thế van 2 chiều nếu cần.
 29. J3:
  • Nguyên nhân: Lỗi cảm biến áp suất khí nén thấp.
  • Cách khắc phục: Kiểm tra và thay thế cảm biến áp suất nếu cần.
 30. J4:
  • Nguyên nhân: Lỗi cảm biến áp suất khí nén cáp.
  • Cách khắc phục: Kiểm tra và thay thế cảm biến áp suất nếu cần.
 31. UK3:
  • Nguyên nhân: Lỗi quá tải cho đơn vị dàn lạnh.
  • Cách khắc phục: Kiểm tra và điều chỉnh tải công suất hoặc làm mát dàn lạnh.
 32. UA:
  • Nguyên nhân: Lỗi bộ vi xử lý chính.
  • Cách khắc phục: Kiểm tra và sửa chữa hoặc thay thế bộ vi xử lý chính nếu cần.
 33. UC:
  • Nguyên nhân: Lỗi bộ vi xử lý màn hình.
  • Cách khắc phục: Kiểm tra và sửa chữa hoặc thay thế bộ vi xử lý màn hình nếu cần.
 34. UJ:
  • Nguyên nhân: Lỗi động cơ quay vane ngang.
  • Cách khắc phục: Kiểm tra và sửa chữa hoặc thay thế động cơ quay vane ngang nếu cần.
 35. UP:
  • Nguyên nhân: Lỗi cảm biến áp suất khí lạnh.
  • Cách khắc phục: Kiểm tra và thay thế cảm biến áp suất khí lạnh nếu cần.
 36. UQ:
  • Nguyên nhân: Lỗi cảm biến áp suất khí nóng.
  • Cách khắc phục: Kiểm tra và thay thế cảm biến áp suất khí nóng nếu cần.
 37. UH4:
  • Nguyên nhân: Lỗi bơm tuần hoàn đơn vị dàn nóng.
  • Cách khắc phục: Kiểm tra và sửa chữa hoặc thay thế bơm tuần hoàn nếu cần.
 38. H8:
  • Nguyên nhân: Lỗi mạch van nóng/lạnh.
  • Cách khắc phục: Kiểm tra và sửa chữa hoặc thay thế mạch van nếu cần.
 39. H1:
  • Nguyên nhân: Lỗi cảm biến nhiệt độ van bơm.
  • Cách khắc phục: Kiểm tra và thay thế cảm biến nhiệt độ nếu cần.
 40. H2:
  • Nguyên nhân: Lỗi van đảo chiều.
  • Cách khắc phục: Kiểm tra và sửa chữa hoặc thay thế van đảo chiều nếu cần.
 41. H5:
  • Nguyên nhân: Lỗi cảm biến nhiệt độ đơn vị nóng.
  • Cách khắc phục: Kiểm tra và thay thế cảm biến nhiệt độ nếu cần.
 42. H6:
  • Nguyên nhân: Lỗi cảm biến nhiệt độ đơn vị lạnh.
  • Cách khắc phục: Kiểm tra và thay thế cảm biến nhiệt độ nếu cần.
 43. F3:
  • Nguyên nhân: Lỗi quá tải cho đơn vị nén.
  • Cách khắc phục: Kiểm tra và điều chỉnh tải công suất hoặc làm mát đơn vị nén.
 44. J5:
  • Nguyên nhân: Lỗi cảm biến nhiệt độ hoặc van mở/đóng của bộ chia tuyến.
  • Cách khắc phục: Kiểm tra và thay thế cảm biến nhiệt độ hoặc van mở/đóng nếu cần.
 45. J6:
  • Nguyên nhân: Lỗi mạch điều khiển bơm nước của bộ chia tuyến.
  • Cách khắc phục: Kiểm tra và sửa chữa hoặc thay thế mạch điều khiển bơm nước nếu cần.
 46. J7:
  • Nguyên nhân: Lỗi cảm biến áp suất hoặc van mở/đóng của bộ chia tuyến.
  • Cách khắc phục: Kiểm tra và thay thế cảm biến áp suất hoặc van mở/đóng nếu cần.
 47. J8:
  • Nguyên nhân: Lỗi van đảo chiều của bộ chia tuyến.
  • Cách khắc phục: Kiểm tra và sửa chữa hoặc thay thế van đảo chiều nếu cần.
 48. J9:
  • Nguyên nhân: Lỗi cảm biến nhiệt độ hoặc quạt của bộ chia tuyến.
  • Cách khắc phục: Kiểm tra và thay thế cảm biến nhiệt độ hoặc quạt nếu cần.
 49. H3:
  • Nguyên nhân: Lỗi quá tải hoặc quá nhiệt độ cho đơn vị nén.
  • Cách khắc phục: Kiểm tra và điều chỉnh tải công suất hoặc làm mát đơn vị nén.
 50. H4:
  • Nguyên nhân: Lỗi quá tải hoặc quá nhiệt độ cho đơn vị nén.
  • Cách khắc phục: Kiểm tra và điều chỉnh tải công suất hoặc làm mát đơn vị nén.
 51. U0:
  • Nguyên nhân: Mất kết nối với đơn vị ngoài trời hoặc lỗi truyền thông.
  • Cách khắc phục: Kiểm tra kết nối và cài đặt truyền thông, kiểm tra dây kết nối.
 52. U1:
  • Nguyên nhân: Lỗi mất kết nối với đơn vị ngoài trời hoặc lỗi truyền thông.
  • Cách khắc phục: Kiểm tra kết nối và cài đặt truyền thông, kiểm tra dây kết nối.
 53. U2:
  • Nguyên nhân: Lỗi mất kết nối với đơn vị ngoài trời hoặc lỗi truyền thông.
  • Cách khắc phục: Kiểm tra kết nối và cài đặt truyền thông, kiểm tra dây kết nối.
 54. U3:
  • Nguyên nhân: Lỗi mất kết nối với đơn vị ngoài trời hoặc lỗi truyền thông.
  • Cách khắc phục: Kiểm tra kết nối và cài đặt truyền thông, kiểm tra dây kết nối.
 55. U4:
  • Nguyên nhân: Lỗi mất kết nối với đơn vị ngoài trời hoặc lỗi truyền thông.
  • Cách khắc phục: Kiểm tra kết nối và cài đặt truyền thông, kiểm tra dây kết nối.
 56. U5:
  • Nguyên nhân: Lỗi mất kết nối với đơn vị ngoài trời hoặc lỗi truyền thông.
  • Cách khắc phục: Kiểm tra kết nối và cài đặt truyền thông, kiểm tra dây kết nối.
 57. U6:
  • Nguyên nhân: Lỗi mất kết nối với đơn vị ngoài trời hoặc lỗi truyền thông.
  • Cách khắc phục: Kiểm tra kết nối và cài đặt truyền thông, kiểm tra dây kết nối.
 58. U7:
  • Nguyên nhân: Lỗi mất kết nối với đơn vị ngoài trời hoặc lỗi truyền thông.
  • Cách khắc phục: Kiểm tra kết nối và cài đặt truyền thông, kiểm tra dây kết nối.
 59. U8:
  • Nguyên nhân: Lỗi mất kết nối với đơn vị ngoài trời hoặc lỗi truyền thông.
  • Cách khắc phục: Kiểm tra kết nối và cài đặt truyền thông, kiểm tra dây kết nối.
 60. U9:
  • Nguyên nhân: Lỗi mất kết nối với đơn vị ngoài trời hoặc lỗi truyền thông.
  • Cách khắc phục: Kiểm tra kết nối và cài đặt truyền thông, kiểm tra dây kết nối.
 61. U10:
  • Nguyên nhân: Lỗi truyền thông giữa đơn vị trong nhà và ngoài trời.
  • Cách khắc phục: Kiểm tra kết nối truyền thông, kiểm tra dây kết nối, kiểm tra cài đặt.
 62. U11:
  • Nguyên nhân: Lỗi truyền thông giữa đơn vị trong nhà và ngoài trời.
  • Cách khắc phục: Kiểm tra kết nối truyền thông, kiểm tra dây kết nối, kiểm tra cài đặt.
 63. U12:
  • Nguyên nhân: Lỗi truyền thông giữa đơn vị trong nhà và ngoài trời.
  • Cách khắc phục: Kiểm tra kết nối truyền thông, kiểm tra dây kết nối, kiểm tra cài đặt.
 64. U13:
  • Nguyên nhân: Lỗi truyền thông giữa đơn vị trong nhà và ngoài trời.
  • Cách khắc phục: Kiểm tra kết nối truyền thông, kiểm tra dây kết nối, kiểm tra cài đặt.
 65. U14:
  • Nguyên nhân: Lỗi truyền thông giữa đơn vị trong nhà và ngoài trời.
  • Cách khắc phục: Kiểm tra kết nối truyền thông, kiểm tra dây kết nối, kiểm tra cài đặt.
 66. U15:
  • Nguyên nhân: Lỗi truyền thông giữa đơn vị trong nhà và ngoài trời.
  • Cách khắc phục: Kiểm tra kết nối truyền thông, kiểm tra dây kết nối, kiểm tra cài đặt.
 67. U16:
  • Nguyên nhân: Lỗi truyền thông giữa đơn vị trong nhà và ngoài trời.
  • Cách khắc phục: Kiểm tra kết nối truyền thông, kiểm tra dây kết nối, kiểm tra cài đặt.
 68. U17:
  • Nguyên nhân: Lỗi truyền thông giữa đơn vị trong nhà và ngoài trời.
  • Cách khắc phục: Kiểm tra kết nối truyền thông, kiểm tra dây kết nối, kiểm tra cài đặt.
 69. U18:
  • Nguyên nhân: Lỗi truyền thông giữa đơn vị trong nhà và ngoài trời.
  • Cách khắc phục: Kiểm tra kết nối truyền thông, kiểm tra dây kết nối, kiểm tra cài đặt.
 70. U19:
  • Nguyên nhân: Lỗi truyền thông giữa đơn vị trong nhà và ngoài trời.
  • Cách khắc phục: Kiểm tra kết nối truyền thông, kiểm tra dây kết nối, kiểm tra cài đặt.
 71. U20:
  • Nguyên nhân: Lỗi truyền thông giữa đơn vị trong nhà và ngoài trời.
  • Cách khắc phục: Kiểm tra kết nối truyền thông, kiểm tra dây kết nối, kiểm tra cài đặt.
 72. U21:
  • Nguyên nhân: Lỗi truyền thông giữa đơn vị trong nhà và ngoài trời.
  • Cách khắc phục: Kiểm tra kết nối truyền thông, kiểm tra dây kết nối, kiểm tra cài đặt.
 73. U22:
  • Nguyên nhân: Lỗi truyền thông giữa đơn vị trong nhà và ngoài trời.
  • Cách khắc phục: Kiểm tra kết nối truyền thông, kiểm tra dây kết nối, kiểm tra cài đặt.
 74. U23:
  • Nguyên nhân: Lỗi truyền thông giữa đơn vị trong nhà và ngoài trời.
  • Cách khắc phục: Kiểm tra kết nối truyền thông, kiểm tra dây kết nối, kiểm tra cài đặt.
 75. U24:
  • Nguyên nhân: Lỗi truyền thông giữa đơn vị trong nhà và ngoài trời.
  • Cách khắc phục: Kiểm tra kết nối truyền thông, kiểm tra dây kết nối, kiểm tra cài đặt.
 76. U25:
  • Nguyên nhân: Lỗi truyền thông giữa đơn vị trong nhà và ngoài trời.
  • Cách khắc phục: Kiểm tra kết nối truyền thông, kiểm tra dây kết nối, kiểm tra cài đặt.
 77. U26:
  • Nguyên nhân: Lỗi truyền thông giữa đơn vị trong nhà và ngoài trời.
  • Cách khắc phục: Kiểm tra kết nối truyền thông, kiểm tra dây kết nối, kiểm tra cài đặt.
 78. U27:
  • Nguyên nhân: Lỗi truyền thông giữa đơn vị trong nhà và ngoài trời.
  • Cách khắc phục: Kiểm tra kết nối truyền thông, kiểm tra dây kết nối, kiểm tra cài đặt.
 79. U28:
  • Nguyên nhân: Lỗi truyền thông giữa đơn vị trong nhà và ngoài trời.
  • Cách khắc phục: Kiểm tra kết nối truyền thông, kiểm tra dây kết nối, kiểm tra cài đặt.
 80. U29:
  • Nguyên nhân: Lỗi truyền thông giữa đơn vị trong nhà và ngoài trời.
  • Cách khắc phục: Kiểm tra kết nối truyền thông, kiểm tra dây kết nối, kiểm tra cài đặt.
 81. U30:
  • Nguyên nhân: Lỗi truyền thông giữa bộ điều khiển và mô-đun công suất.
  • Cách khắc phục: Kiểm tra kết nối truyền thông, kiểm tra dây kết nối, kiểm tra mô-đun công suất.
 82. U31:
  • Nguyên nhân: Lỗi truyền thông giữa bộ điều khiển và mô-đun công suất.
  • Cách khắc phục: Kiểm tra kết nối truyền thông, kiểm tra dây kết nối, kiểm tra mô-đun công suất.
 83. U32:
  • Nguyên nhân: Lỗi truyền thông giữa bộ điều khiển và mô-đun công suất.
  • Cách khắc phục: Kiểm tra kết nối truyền thông, kiểm tra dây kết nối, kiểm tra mô-đun công suất.
 84. U33:
  • Nguyên nhân: Lỗi truyền thông giữa bộ điều khiển và mô-đun công suất.
  • Cách khắc phục: Kiểm tra kết nối truyền thông, kiểm tra dây kết nối, kiểm tra mô-đun công suất.
 85. U34:
  • Nguyên nhân: Lỗi truyền thông giữa bộ điều khiển và mô-đun công suất.
  • Cách khắc phục: Kiểm tra kết nối truyền thông, kiểm tra dây kết nối, kiểm tra mô-đun công suất.
 86. U35:
  • Nguyên nhân: Lỗi truyền thông giữa bộ điều khiển và mô-đun công suất.
  • Cách khắc phục: Kiểm tra kết nối truyền thông, kiểm tra dây kết nối, kiểm tra mô-đun công suất.
 87. U36:
  • Nguyên nhân: Lỗi truyền thông giữa bộ điều khiển và mô-đun công suất.
  • Cách khắc phục: Kiểm tra kết nối truyền thông, kiểm tra dây kết nối, kiểm tra mô-đun công suất.
 88. U37:
  • Nguyên nhân: Lỗi truyền thông giữa bộ điều khiển và mô-đun công suất.
  • Cách khắc phục: Kiểm tra kết nối truyền thông, kiểm tra dây kết nối, kiểm tra mô-đun công suất.
 89. U38:
  • Nguyên nhân: Lỗi truyền thông giữa bộ điều khiển và mô-đun công suất.
  • Cách khắc phục: Kiểm tra kết nối truyền thông, kiểm tra dây kết nối, kiểm tra mô-đun công suất.
 90. U39:
  • Nguyên nhân: Lỗi truyền thông giữa bộ điều khiển và mô-đun công suất.
  • Cách khắc phục: Kiểm tra kết nối truyền thông, kiểm tra dây kết nối, kiểm tra mô-đun công suất.
 91. U4:
  • Nguyên nhân: Lỗi truyền thông giữa bộ điều khiển và mô-đun công suất.
  • Cách khắc phục: Kiểm tra kết nối truyền thông, kiểm tra dây kết nối, kiểm tra mô-đun công suất.
 92. U5:
  • Nguyên nhân: Lỗi truyền thông giữa bộ điều khiển và mô-đun công suất.
  • Cách khắc phục: Kiểm tra kết nối truyền thông, kiểm tra dây kết nối, kiểm tra mô-đun công suất.
 93. U6:
  • Nguyên nhân: Lỗi truyền thông giữa bộ điều khiển và mô-đun công suất.
  • Cách khắc phục: Kiểm tra kết nối truyền thông, kiểm tra dây kết nối, kiểm tra mô-đun công suất.
 94. U7:
  • Nguyên nhân: Lỗi truyền thông giữa bộ điều khiển và mô-đun công suất.
  • Cách khắc phục: Kiểm tra kết nối truyền thông, kiểm tra dây kết nối, kiểm tra mô-đun công suất.
 95. U8:
  • Nguyên nhân: Lỗi truyền thông giữa bộ điều khiển và mô-đun công suất.
  • Cách khắc phục: Kiểm tra kết nối truyền thông, kiểm tra dây kết nối, kiểm tra mô-đun công suất.
 96. U9:
  • Nguyên nhân: Lỗi truyền thông giữa bộ điều khiển và mô-đun công suất.
  • Cách khắc phục: Kiểm tra kết nối truyền thông, kiểm tra dây kết nối, kiểm tra mô-đun công suất.
 97. U10:
  • Nguyên nhân: Lỗi truyền thông giữa bộ điều khiển và mô-đun công suất.
  • Cách khắc phục: Kiểm tra kết nối truyền thông, kiểm tra dây kết nối, kiểm tra mô-đun công suất.
 98. U11:
  • Nguyên nhân: Lỗi truyền thông giữa bộ điều khiển và mô-đun công suất.
  • Cách khắc phục: Kiểm tra kết nối truyền thông, kiểm tra dây kết nối, kiểm tra mô-đun công suất.
 99. U12:
  • Nguyên nhân: Lỗi truyền thông giữa bộ điều khiển và mô-đun công suất.
  • Cách khắc phục: Kiểm tra kết nối truyền thông, kiểm tra dây kết nối, kiểm tra mô-đun công suất.
 100. U13: – Nguyên nhân: Lỗi truyền thông giữa bộ điều khiển và mô-đun công suất. – Cách khắc phục: Kiểm tra kết nối truyền thông, kiểm tra dây kết nối, kiểm tra mô-đun công suất.
  1. U14: – Nguyên nhân: Lỗi truyền thông giữa bộ điều khiển và mô-đun công suất. – Cách khắc phục: Kiểm tra kết nối truyền thông, kiểm tra dây kết nối, kiểm tra mô-đun công suất.
  2. U15: – Nguyên nhân: Lỗi truyền thông giữa bộ điều khiển và mô-đun công suất. – Cách khắc phục: Kiểm tra kết nối truyền thông, kiểm tra dây kết nối, kiểm tra mô-đun công suất.
  3. U16: – Nguyên nhân: Lỗi truyền thông giữa bộ điều khiển và mô-đun công suất. – Cách khắc phục: Kiểm tra kết nối truyền thông, kiểm tra dây kết nối, kiểm tra mô-đun công suất.
  4. U17: – Nguyên nhân: Lỗi truyền thông giữa bộ điều khiển và mô-đun công suất. – Cách khắc phục: Kiểm tra kết nối truyền thông, kiểm tra dây kết nối, kiểm tra mô-đun công suất.
  5. U18: – Nguyên nhân: Lỗi truyền thông giữa bộ điều khiển và mô-đun công suất. – Cách khắc phục: Kiểm tra kết nối truyền thông, kiểm tra dây kết nối, kiểm tra mô-đun công suất.
  6. U19: – Nguyên nhân: Lỗi truyền thông giữa bộ điều khiển và mô-đun công suất. – Cách khắc phục: Kiểm tra kết nối truyền thông, kiểm tra dây kết nối, kiểm tra mô-đun công suất.
  7. U20: – Nguyên nhân: Lỗi truyền thông giữa bộ điều khiển và mô-đun công suất. – Cách khắc phục: Kiểm tra kết nối truyền thông, kiểm tra dây kết nối, kiểm tra mô-đun công suất.
  8. U21: – Nguyên nhân: Lỗi truyền thông giữa bộ điều khiển và mô-đun công suất. – Cách khắc phục: Kiểm tra kết nối truyền thông, kiểm tra dây kết nối, kiểm tra mô-đun công suất.
  9. U22: – Nguyên nhân: Lỗi truyền thông giữa bộ điều khiển và mô-đun công suất. – Cách khắc phục: Kiểm tra kết nối truyền thông, kiểm tra dây kết nối, kiểm tra mô-đun công suất.
  10. U23: – Nguyên nhân: Lỗi truyền thông giữa bộ điều khiển và mô-đun công suất. – Cách khắc phục: Kiểm tra kết nối truyền thông, kiểm tra dây kết nối, kiểm tra mô-đun công suất.

  Đây là toàn bộ mã lỗi điều hòa daikin và cách khắc phục cho điều hòa Daikin.

Alternate Text Gọi ngay