Bài Âm thanh trong cuộc sống

Bài Âm thanh trong cuộc sống

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.48 MB, 13 trang )

Thứ năm ngày 21 tháng 1 năm 2010
Khoa học :
Câu 2: Âm thanh có thể lan truyền qua những môi trường
nào ? Cho ví dụ.
Câu 1: Mô tả thí nghiệm chứng tỏ sự lan truyền âm thanh
trong không khí ?

Thứ năm ngày 21 tháng 1năm 2010
Khoa học :
Âm thanh trong cuộc sống
Hoạt động 1: Âm thanh cần thiết cho cuộc sống của chúng ta như thế nào?
– Âm thanh rất cần cho con người .Nhờ có âm
thanh, chúng ta có thể học tập ,nói chuyện với nhau,
thưởng thức âm nhạc,báo hiệu,…

Thứ năm ngày 21 tháng 1 năm 2010
Khoa học :
Âm thanh trong cuộc sống
Hoạt động 2: Em thích những âm thanh nào?
Thích Không thích
-Tiếng hát.
-Tiếng đàn.
-Âm thanh nhẹ
nhàng,du dương.

-…
-Tiếng ồn.
-Âm thanh quá
lớn,chói tai.
-…

Thứ năm ngày 21 tháng 1 năm 2010
Khoa học :
Âm thanh trong cuộc sống
Hoạt động 3: Ích lợi của việc ghi lại được âm thanh.
-Giúp nghe lại được những âm thanh mình thích bất cứ
lúc nào.

Lưu giữ lại tiếng nói,âm thanh ,bài hát …để làm tài liệu
học tập,nghiên cứu hay để làm kỉ niệm…

Thứ năm ngày 21 tháng 1 năm 2010
Khoa học :
Âm thanh trong cuộc sống
– Âm thanh rất cần cho con người .Nhờ có âm thanh,
chúng ta có thể học tập ,nói chuyện với nhau, thưởng
thức âm nhạc, báo hiệu…
Bạn cần biết:
– Hơn một trăm năm trước đây, nhà bác học Tô-mát
Ê-đi-xơn đã phát minh ra chiếc máy hát .Với chiếc máy
này ,lần đầu tiên âm thanh đã được ghi lại và phát ra.
Ngày nay, người ta có thể ghi âm vào băng cát xét,đĩa
CD,…

Cách chơi:

Dùng bút chì gõ vào chai (có chứa nước
nhiều – ít khác nhau) sao cho âm thanh phát
ra liền mạch ,có trầm có bổng.

Nhóm nào có bài nhạc hay được các nhóm
khác công nhận sẽ thắng cuộc.

Thứ năm ngày 21 tháng 1 năm 2010
Khoa học :
Âm thanh trong cuộc sống
(Xem sách trang 86 -87)

Gợi ý:

Tìm hoạt động gợi tả trong hình.

Hoạt động ấy phát ra âm thanh gì?

Nêu ích lợi của âm thanh phát ra.
Hình
Hoạt động Âm thanh Ích lợi
Gõ cồng

chiêng
Tiếng cồng
chiêng
Thưởng thức âm
nhạc
Trò
chuyện
Tiếng nói
Trao đổi tâm tư,
tình cảm
Dạy – học Tiếng nói Học tập
Đánh trống Tiếng trống Báo hiệu

KẾ HOẠCH BÀI HỌC
Môn : Khoa học 4 ( tiết 43)
Bài : ÂM THANH TRONG CuỘC SỐNG
I.Mục tiêu:
– HS nêu được ví dụ về lợi ích của âm thanh trong cuộc sống : âm thanh dùng để giao tiếp
trong sinh hoạt, học tập ,lao động, giải trí ; dùng để báo hiệu (còi tàu,xe,trống trường,…)
– HS có ý thức bảo vệ và giữ gìn cảnh quan thiên nhiên;biết thưởng thức những âm thanh có
ích trong cuộc sống.
II.Đồ dùng dạy học:
– GV : Các hình ảnh trong SGK, Tranh nhạc cụ; đài cát-xét,băng ,đĩa…
– HS : Chuẩn bị theo nhóm : 5vỏ chai đựng nước (theo hướng dẫn của GV)
III.Hoạt động dạy – học:
1. Kiểm tra bài cũ:
2. Bài mới:

– Hoạt động 1: Trò chơi khởi động: Tìm từ diễn tả âm thanh.
– Hoạt động 2: Âm thanh cần thiết cho cuộc sống của chúng ta như thế nào?
– Hoạt động 3: Em thích âm thanh nào?
– Hoạt động 4: Ích lợi của việc ghi lại được âm thanh.
– Hoạt động 5: Bạn cần biết.
3. Củng cố : Trò chơi :Người nhạc công tài hoa.
4. Tổng kết – dặn dò:
– … – Tiếng ồn. – Âm thanh quálớn, chói tai. – … Thứ năm ngày 21 tháng 1 năm 2010K hoa học : Âm thanh trong cuộc sốngHoạt động 3 : Ích lợi của việc ghi lại được âm thanh. – Giúp nghe lại được những âm thanh mình thích bất cứlúc nào. Lưu giữ lại lời nói, âm thanh, bài hát … để làm tài liệuhọc tập, nghiên cứu và điều tra hay để làm kỉ niệm … Thứ năm ngày 21 tháng 1 năm 2010K hoa học : Âm thanh trong cuộc sống – Âm thanh rất cần cho con người. Nhờ có âm thanh, tất cả chúng ta hoàn toàn có thể học tập, chuyện trò với nhau, thưởngthức âm nhạc, báo hiệu … Bạn cần biết : – Hơn một trăm năm trước đây, nhà bác học Tô-mátÊ-đi-xơn đã ý tưởng ra chiếc máy hát. Với chiếc máynày, lần tiên phong âm thanh đã được ghi lại và phát ra. Ngày nay, người ta hoàn toàn có thể ghi âm vào băng cát xét, đĩaCD, … Cách chơi : Dùng bút chì gõ vào chai ( có chứa nướcnhiều – ít khác nhau ) sao cho âm thanh phátra liền mạch, có trầm có bổng. Nhóm nào có bài nhạc hay được những nhómkhác công nhận sẽ thắng cuộc. Thứ năm ngày 21 tháng 1 năm 2010K hoa học : Âm thanh trong cuộc sống ( Xem sách trang 86 – 87 ) Gợi ý : Tìm hoạt động giải trí gợi tả trong hình. Hoạt động ấy phát ra âm thanh gì ? Nêu ích lợi của âm thanh phát ra. HìnhHoạt động Âm thanh Ích lợiGõ cồngchiêngTiếng cồngchiêngThưởng thức âmnhạcTròchuyệnTiếng nóiTrao đổi tâm tư nguyện vọng, tình cảmDạy – học Tiếng nói Học tậpĐánh trống Tiếng trống Báo hiệuKẾ HOẠCH BÀI HỌCMôn : Khoa học 4 ( tiết 43 ) Bài : ÂM THANH TRONG CuỘC SỐNGI.Mục tiêu : – HS nêu được ví dụ về quyền lợi của âm thanh trong cuộc sống : âm thanh dùng để giao tiếptrong hoạt động và sinh hoạt, học tập, lao động, vui chơi ; dùng để báo hiệu ( còi tàu, xe, trống trường, … ) – HS có ý thức bảo vệ và giữ gìn cảnh sắc vạn vật thiên nhiên ; biết chiêm ngưỡng và thưởng thức những âm thanh cóích trong cuộc sống. II.Đồ dùng dạy học : – GV : Các hình ảnh trong SGK, Tranh nhạc cụ ; đài cát-xét, băng, đĩa … – HS : Chuẩn bị theo nhóm : 5 vỏ chai đựng nước ( theo hướng dẫn của GV ) III.Hoạt động dạy – học : 1. Kiểm tra bài cũ : 2. Bài mới : – Hoạt động 1 : Trò chơi khởi động : Tìm từ diễn đạt âm thanh. – Hoạt động 2 : Âm thanh cần thiết cho cuộc sống của tất cả chúng ta như thế nào ? – Hoạt động 3 : Em thích âm thanh nào ? – Hoạt động 4 : Ích lợi của việc ghi lại được âm thanh. – Hoạt động 5 : Bạn cần biết. 3. Củng cố : Trò chơi : Người nhạc công tài hoa. 4. Tổng kết – dặn dò :

Alternate Text Gọi ngay