Trắc nghiệm Vật lý 7 bài 13: Môi trường truyền âm

Câu 1 .Khi nghiên cứu và điều tra sự truyền âm thanh, người ta đã có những nhận xét sau. Hãy chọn câu vấn đáp sai :
A. Để nghe được âm thanh từ vật phát ra thì phải có môi trường truyền âm

B. Không khí càng loãng thì sự truyền âm càng kém

C. Sự truyền âm thanh là sự truyền xê dịch âm
D. Không khí là môi trường truyền âm tốt nhất .
Câu 2 .Vận tốc truyền âm trong những môi trường được sắp xếp theo thứ tự tăng dần là :
A. Rắn, lỏng, khí
B. Lỏng, khí, rắn
C. Khí, lỏng, rắn
D. Rắn, khí, lỏng
Câu 3 .Trong những môi trường sau, môi trường nào không hề truyền được âm : Nước sôi, tấm nhựa, chân không, cao su đặc ?
A. Tấm nhựa
B. Chân không
C. Nước sôi
D. Cao su

Câu 6 .Trong môi trường nào mà cứ 2 giây thì âm thanh Viral được 3000 mét ?
A. nước
B. không khí
C. Thép
D. Nhôm
Câu 7 .Nước hoàn toàn có thể sống sót ở ba thể là : rắn, lỏng, khí. Hãy chỉ ra nội dung nào sai trong những nội dung dưới đây ?
A. Trong ba thể : rắn, lỏng, khí thì ở trạng thái rắn, nước truyền âm tốt nhất .
B. Trong ba thể : rắn, lỏng, khí thì ở trạng thái khí, nước truyền âm kém nhất .
C. Tốc độ truyền âm giảm theo thứ tự từ rắn, lỏng, khí .
D. Vì cùng là nước nên vận tốc truyền âm như nhau .
Câu 8 .Âm truyền nhanh nhất trong trường hợp nào dưới đây ?
A. Nước
B. Sắt
C. Khí USD { O } _ { 2 } USD
D. Chân không
Câu 10 .Một đoàn tàu khởi đầu hoạt động trong sân ga sau khi dừng ở đấy một thời hạn. Hỏi bao lâu sau thì một người ở cách ga 2 km và áp tai vào đường tàu thì nghe thấy tiếng tàu chạy ? Biết tốc độ âm truyền trong đường ray là 6100 m / s .
A. 1200 s
B. 3050 s
C. 3,05 s
D. 0,328 s

Câu 14 .Chọn câu đúng. Âm thanh :
A. Chỉ truyền được trong chất khí .
B. Truyền được trong chất rắn, lỏng, khí .
C. Truyền được trong chất rắn, lỏng, khí và chân không .
D. Không truyền được trong chất rắn .
Câu 15 .Điền vào chỗ trống : Trong những môi trường ……………… âm truyền đi với …………… khác nhau và phụ thuộc vào vào nhiều yếu tố. Vận tốc của âm truyền đi trong không khí là ………… và trong thép là ……………
A. Như nhau, tốc độ, 340 m / s, 6100 m / s
B. Khác nhau, tần số, 20H z, 20000H z
C. Khác nhau, tốc độ, 6100 m / s, 340 m / s
D. Khác nhau, tốc độ, 340 m / s, 6100 m / s
Câu 16 .

Chọn câu trả lời đúng:
Tốc độ truyền âm:

A. Có giá trị cực lớn khi truyền trong chân không
B. Tăng khi tỷ lệ vật chất của môi trường giảm .
C. Giảm khi tỷ lệ vật chất của môi trường càng lớn .
D. Cả A, B, C đều sai .
Câu 17 .Chọn câu vấn đáp sai :
A. Môi trường càng loãng thì âm truyền đi càng nhanh
B. Môi trường càng sum sê thì âm truyền đi càng nhanh
C. Để nghe được âm thanh cần có môi trường truyền
D. Sự truyền âm là sự Viral xê dịch âm
Câu 18 .Chọn câu vấn đáp đúng :
A. Âm truyền nhanh hơn ánh sáng
B. Có thể nghe được tiếng sấm trước khi nhìn thấy chớp
C. Âm không hề truyền trong chân không
D. Âm không hề truyền qua nước .
Câu 21 .Vận tốc truyền âm trong không khí vào thời gian :
A. 340 m / s
B. 20,4 km / phút
C. 1224 km / giờ
D. Tất cả những giá trị trên đều đúng
Câu 22 .Hãy chọn câu sai :
A. Chất rắn luôn truyền âm thanh tốt hơn chất lỏng và chất khí .
B. Âm thanh hoàn toàn có thể truyền trong những môi trường chất lỏng, rắn và khí .
C. Chân không là môi trường không hề truyền âm .
D. Hầu hết những chất rắn truyền âm tốt hơn chất lỏng và chất khí .
Câu 23 .Ý kiến nào sau đây là sai khi nói về những môi trường truyền âm ?
A. Không khí càng loãng thì sự truyền âm càng kém .
B. Trong những điều kiện kèm theo như nhau, chất rắn truyền âm tốt nhất .
C. Trong những điều kiện kèm theo như nhau, chất khí truyền âm kém nhất .
D. Trong những điều kiện kèm theo như nhau, chất lỏng truyền âm kém nhất .
Câu 24 .Khi gõ vào một đầu ống sắt kẽm kim loại dài, người đứng phía đầu kia ống nghe được 2 âm phát ra vì :
A. Ống sắt kẽm kim loại luôn phát ra hai âm khác nhau và truyền đến tai ta .
B. Âm đầu được sắt kẽm kim loại truyền đi, âm sau truyền trong không khí .
C. Âm đầu do sắt kẽm kim loại phát ra, âm sau do không khí phát ra .
D. Âm đầu do sắt kẽm kim loại phát ra, âm sau do vọng lại .
Câu 25 .Ở trên những núi cao, khi gọi nhau khó nghe hơn ở chân núi vì :

A. Không khí ở trên cao lạnh, nên truyền âm kém hơn.

B. Ở trên cao nắng hơn nên âm thanh truyền đi kém hơn .
C. Không khí ở trên cao loãng hơn, nên truyền âm kém hơn .
D. Ở trên cao gió cản trở việc truyền âm .
Câu 26 .Khi ở xa, ta nhìn thấy một người đánh trống và sau hai giây mới nghe thấy tiếng trống. Khoảng cách từ trống đến ta là
A. 480 m
B. 580 m
C. 680 m
D. 780 m
Câu 28 .Âm thanh hoàn toàn có thể truyền được trong những môi trường nào sau đây ?
A. Chất lỏng
B. Chất khí
C. Chất rắn
D. Chất lỏng, rắn và khí
Câu 29 .Chọn câu sai trong những nhận định và đánh giá sau :
A. Âm thanh truyền được trong chất rắn
B. Âm thanh truyền được trong chất khí
C. Âm thanh truyền được trong chất lỏng
D. Các chất rắn, lỏng, khí và chân không đều truyền được âm thanh
Câu 30 .Môi trường nào dưới đây không truyền được âm ?
A. Chất rắn
B. Chất lỏng
C. Chất khí
D. Chân không
Câu 31 .Môi trường nào sau đây không truyền được âm :
A. Nước
B. Không khí
C. Chân không
D. Môi trường bên trong thùng gỗ đậy kín nắp .
Câu 32 .Âm không hề truyền trong môi trường nào dưới đây ?
A. Khoảng chân không
B. Tường bê-tông
C. Nước biển
D. Tầng khí quyển bao quanh Trái Đất
Câu 33 .Âm không hề truyền trong môi trường nào dưới đây ?
A. Khoảng chân không
B. Sắt
C. Nước biển
D. Không khí
Câu 34 .Vì sao âm thanh không hề truyền qua chân không ?
A. Vì chân không là môi trường không có khối lượng
B. Vì chân không là môi trường không có sắc tố
C. Vì không hề đặt nguồn âm trong chân không
D. Vì chân không là môi trường không có hạt vật chất
Câu 35 .Phát biểu nào không đúng khi nói về môi trường truyền âm ?
A. Khi truyền âm trong không khí, nếu không khí càng loãng thì sự truyền âm càng kém
B. Trong những điều kiện kèm theo như nhau, chất rắn truyền âm tốt hơn chất lỏng
C. Trong 3 môi trường truyền âm rắn, lỏng và khí thì chất khí truyền âm kém nhất
D. Các quan điểm trên đều sai
Câu 36 .Phát biểu nào đúng khi nói về môi trường truyền âm ?
A. Khi truyền âm trong không khí, nếu không khí càng loãng thì sự truyền âm càng nhanh
B. Trong những điều kiện kèm theo như nhau, chất rắn truyền âm kém hơn chất lỏng
C. Trong 3 môi trường truyền âm rắn, lỏng và khí thì chất khí truyền âm kém nhất
D. Các quan điểm trên đều sai
Câu 37 .Trong lớp học, học viên nghe được tiếng thầy giảng trải qua môi trường truyền âm nào ?
A. Không khí
B. Chất rắn
C. Chất lỏng
D. Chân không
Câu 39 .Càng lên cao chuyện trò càng khó nghe hơn vì sao ?
A. Vì càng lên cao nhiệt độ càng giảm
B. Vì càng lên cao áp suất khí quyển càng giảm
C. Vì càng lên cao không khí càng loãng
D. Vì càng lên cao gió thổi càng mạnh
Câu 40 .Trên núi cao âm thanh truyền đi :
A. Dễ hơn, vì không có vận cản âm .
B. Dễ hơn, vì trên núi gió rất lớn do đó mà âm được mang đi .
C. Khó hơn, vì không khí loãng môi trường truyền âm kém .
D. Khó hơn, vì trên núi lạnh hơn, âm thanh khó truyền đi hơn .
Câu 42 .Hãy sắp xếp theo thứ tự tăng dần năng lực truyền âm của những môi trường ?
A. Rắn, lỏng, khí
B. Rắn, khí, lỏng
C. Khí, lỏng, rắn
D. Lỏng, khí, rắn .
Câu 43 .Sự truyền âm có đặc tính :
A. Truyền được trong tổng thể những môi trường kể cả chân không
B. Truyền trong không khí nhanh hơn trong chất rắn
C. Truyền trong chân không nhanh nhất
D. Truyền trong chất rắn nhanh nhất
Câu 44 .Chọn câu vấn đáp đúng :
A. Âm thanh không hề truyền đi trong nước .

B. Âm thanh không thể truyền đi trong chân không.

C. Âm thanh không hề truyền đi từ môi trường này sang môi trường khác .
D. Âm thanh chỉ truyền được từ môi trường rắn ra không khí .

đáp án Trắc nghiệm Vật lý 7 bài 13: Môi trường truyền âm

Câu
Đáp án
Câu
Đáp án

Câu 1

D

Câu 25

C

Câu 2

C

Câu 26

C

Câu 3

A

Câu 27

D

Câu 4

C

Câu 28

D

Câu 5

A

Câu 29

D

Câu 6

A

Câu 30

D

Câu 7

D

Câu 31

C

Câu 8

B

Câu 32

A

Câu 9

C

Câu 33

A

Câu 10

D

Câu 34

D

Câu 11

A

Câu 35

D

Câu 12

C

Câu 36

C

Câu 13

A

Câu 37

A

Câu 14

B

Câu 38

C

Câu 15

D

Câu 39

C

Câu 16

D

Câu 40

C

Câu 17

A

Câu 41

A

Câu 18

C

Câu 42

C

Câu 19

B

Câu 43

D

Câu 20

C

Câu 44

B

Câu 21

A

Câu 45

A

Câu 22

A

Câu 46

B

Câu 23

D

Câu 47

B

Câu 24

B

Giang (Tổng hợp)

Alternate Text Gọi ngay